Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Bestuur

De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis wordt bestuurd door een drietal leerlingen. Hoewel er een gedeeltelijke overlap is met de bestuursleden van de Stichting Fama Fraternitatis Rosae Crucis, bestaat er geen formele relatie tussen de bestuursleden van de Orde en de bestuursleden van de Stichting.

De bestuursleden van de Orde hebben de taak om richting en uitvoering te geven aan de werkzaamheden van de Orde. Hoewel er geen vastomlijnde procedures zijn voor het toe- en aftreden van de bestuursleden kunnen de Fama- en Confessio-leerlingen zich hier wel over uitspreken op de jaarlijkse ledenvergadering.

De bestuursleden van de Orde zorgen op hoofdlijnen voor de:

  • Leerlingenadministratie
  • Communicatie omtrent leerlingen
  • Communicatie omtrent bijeenkomsten
  • Organisatie van de bijeenkomsten
  • Organisatie van de ledenvergadering
  • Organisatie van de bestuursvergaderingen
  • Vorming van werkgroepen

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur wordt regelmatig terzijde gestaan door adviseurs welke, waar nodig en/of wenselijk, aanschuiven bij de bestuursvergaderingen.