Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Kosten

 

De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis is als Gnostieke Geestesschool werkzaam in de materiële wereld. Om enige werkzaamheid te kunnen verrichten is het dus helaas noodzakelijk om inkomsten te genereren. Van alle leerlingen wordt dan ook een bedrag van € 20,- per maand gevraagd.

Van deze inkomsten wordt het merendeel besteed aan het houden van bijeenkomsten en het ontwikkelen van activiteiten ter verdieping en ter kennismaking met zoveel mogelijk gelijkgestemden. Een klein deel wordt besteed aan de opbouw en instandhouding van de bibliotheek.

Mocht de bijdrage van € 20,- per maand voor iemand niet op te brengen zijn, dan valt dit te bespreken. Voor geen enkele zoeker en geen enkele geroepene zal de deur van de Orde gesloten blijven omwille van financiële beperkingen.