Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Groei dan, mijn ziel, laat uw lichtende lotuskelk ontvlammen aan de warmte van mijn hart, en voedsel vinden in de grond van mijn denken. Groei dan en neem mij mede naar het Land uwer herkomst.