Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Al het oude vernieuwt zich als mijn ziel mij medeneemt op de reis tot haar hoogten.