Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

De oude wilg weende in de regen, hij vond zijn knoesten wanstaltig en bemerkte het kind niet dat schuilde onder zijn bladerdak.