Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Dansende vonken van Uw eeuwige Licht, spelen met mijn gedachten, trachten hen te verlichten, opdat ik U niet vergeten zal.