Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Stichting

Stichting Fama Fraternitatis Rosae Crucis is als rechtsorgaan de drager van De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis. De stichting maakt het mogelijk dat de noodzakelijke financiële en wereldse zaken van de Orde op een overzichtelijke en rechtsgeldige wijze verlopen.

De stichting staat onder controle van een externe boekhouder. Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de inkomsten en uitgaven. Het bestuur van de stichting is zodanig samengesteld dat continuïteit gewaarborgd is. Het komt er in het kort op neer dat de stichting de rechtsgeldige drager is van de werkzaamheden van de Orde. Het kan gezien worden als het donkere deel van een vlam dat het lichte deel van een vlam draagt.

De stichting heeft geen enkel ander doel dan het als rechtsorgaan dienend zijn aan de Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis. De stichting is dan ook onlosmakelijk verbonden aan de Orde.