Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Werkgroepen

De bestuursleden van De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis komen wel eens voor taken te staan waar zij onvoldoende kennis of te weinig menskracht voor hebben. In zo’n geval kunnen zij overgaan tot het vormen van een werkgroep.

Een werkgroep kan dus gezien worden als een verlengstuk van het bestuur van de Orde. In principe wordt zij gevormd door Fama- en Confessio-leerlingen. In uitzonderlijke gevallen kan er echter ook een beroep worden gedaan op externe partijen.

Een werkgroep wordt bijvoorbeeld gevormd voor het:

  • Maken van een website
  • Maken van communicatiemateriaal
  • Organiseren van een conferentie
  • Verzorgen van een cursus
  • Verzorgen van een Thema Bijeenkomst
  • Samenstellen van een boek

Het deelnemen aan een werkgroep is te alle tijde geheel vrijblijvend.