Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Privacy Statement

De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis, gevestigd op Postbus 463 6600 AL te Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis
Postbus 463
6600 AL Wijchen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u leerling bent van onze Orde en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of onze Orde heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij, voor zover van toepassing, deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw financiële bijdragen
• Het verzenden van onze uitnodigingen en/of mededelingen
• Het schrijven, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden/activiteiten uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor onze leerlingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na eventuele uitschrijving als leerling worden uw gegevens maximaal 5 jaar bewaard. Op uw verzoek kunnen ze uiteraard eerder verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis. En u hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan kunnen we vragen om aanvullende informatie met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek . De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..