Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Disclaimer

De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis gebruikt deze website voor het verstrekken van informatie. De informatie op deze website is dan ook met uiterste zorg samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie onjuist of na verloop van tijd verouderd is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Mocht u onjuistheden op deze website aantreffen dan verzoeken wij u om ons daarvan op de hoogte te stellen.

De Orde van het Klassieke Rozenkruis is de jongste schakel in de onafgebroken keten van Gnostieke Geestesscholen, en zij is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het voorkomen dat de teksten met Gnostieke inhoud door voortschrijdend inzicht achterhaald worden of door verandering van context een andere lading of uitleg krijgen. Wij verzoeken u vriendelijk om daar rekening mee te houden.

De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis geeft toestemming om de inhoud van deze website over te nemen of ernaar te verwijzen, mits hierdoor geen schade, op welke wijze dan ook, wordt toegebracht aan De Orde en/of haar leerlingen. Bij correcte overname of verwijzing van of naar de inhoud van deze website wordt bronvermelding op prijs gesteld. Deze disclaimer is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het is daarom aan te raden deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.