Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Hoe kijkt het Klassieke Rozenkruis aan tegen andere Rozenkruis organisaties?

Er zijn nogal wat organisaties die de naam Rozenkruis of varianten daarop met zich meedragen. Sommigen zitten heel dicht tegen het gedachtegoed van het Klassieke Rozenkruis aan. Het merendeel is echter op een geheel andere leest geschoeid. Als Gnostieke Geestesschool zal het Klassieke Rozenkruis zich hier nooit negatief over uitlaten. Iedere boom zal immers de vrucht dragen waartoe hij tot bestaan is gekomen en verder gecultiveerd.