Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Wat is een Broederschap een Orde of een Gemeenschap?

Een Broederschap, Orde of Gemeenschap (er zijn nog veel meer benamingen in omloop) is naar onze interpretatie een manifestatievorm van een Gnostieke Geestesschool. Zij wordt gevormd door een groep mensen die min of meer gelijkgestemd een proces ter herstel naar de Oorsprong van het bestaan willen ondergaan. Zij zijn ook de Lichtdragers van de Gnosis welke te allen tijde wordt doorgegeven aan, dan wel veilig wordt opgeborgen voor, komende generaties.