Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Waarom is er een onderscheid in het leerlingschap?

Het Klassieke Rozenkruis hanteert een volkomen vrij en tot niets verplichtend leerlingschap. Het is een leerlingschap dat geen hiërarchische opgang kent in rangen of graden, maar dat helemaal van toepassing is op een innerlijke ontwikkeling, een Zelfinwijding.