Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Waar komt de naam Rozenkruis vandaan?

De naam Rozenkruis is ontleend aan het historische dan wel mythologische personage Christiaan Rozenkruis waarover verhaald wordt in de manifesten die de aloude Broederschap der lofwaardige orde van het Rozekruis publiceerde vanaf het jaar 1614.