Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Wat is een Gnostieke Geestesschool

Een Gnostieke Geestesschool is een verbijzonderde leeromgeving middenin maar niet van deze wereld. Zij manifesteert zich op gepaste wijze voor iedere fase en ontwikkeling in de tijd. Zij reikt haar Kennis ten Leven (Gnosis) aan, aan iedere bewustwordende mens die op zoek gaat naar de Bron van zijn/haar bestaan.