Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Loge

Op iedere 1e vrijdagavond van de maand, m.u.v. de maand augustus, komen de Fama- en Confessio-leerlingen (zie voor nadere toelichting Organisatie – Leerlingen) van De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis samen in de Loge. Een Loge kan deels gezien worden als een fysieke ontmoetingsplaats. Belangrijker voor de Orde is echter haar functie als Geestelijke en Gnostieke ontmoetingsplaats. Een ontmoetingsplaats van gelijkgestemden.

Het samenkomen van gelijkgestemden in de Loge is als het samenkomen van koorleden die hun individuele en persoonlijke stemgeluid laten opgaan in een harmonieuze samenzang. Een samenzang als een vorm van arbeid waarbij de leerlingen door de harmonisering van de individuen in staat zijn om elkanders Gnostieke inzichten te bundelen tot een aantrekkingskracht van een groter Gnostiek licht.

De Loges staan dan ook, net als de Open Bijeenkomsten, altijd in het teken van een Gnostiek thema. Ze bestaan voor een deel uit een voordracht welke, ter gelijkstemming van de aanwezigen, wordt begeleid door een eenvoudig doch krachtig rituaal. Na de voordracht wisselen de aanwezigen uitgebreid van gedachten over het thema, zonder inname van stellingen en zonder het opdringen van persoonlijke overtuigingen.

De Orde streeft ernaar om samen met, en voor alle leerlingen een Gnostiek krachtveld te ontsteken waarbinnen zich een alomvattende genezings-, bevrijdings- en opheffingsweg kan openbaren.

Met een genezingsweg bedoelen we dat de weg onze verontreinigende gedachten, gevoelens en handelingen geneest. De bevrijdingsweg bevrijdt ons van gedachten, gevoelens en handelingen die ons ketenen. En een opheffingsweg heft onze overbodige gedachten, gevoelens en handelingen op. Deze weg brengt ons weliswaar innerlijke confrontaties, maar leidt ons vanuit de veelheid naar de eenheid. Het is een herstelproces dat ons terugbrengt naar de Bron van ons bestaan.

De activiteiten en werkzaamheden binnen de Loge leveren een belangrijke bijdrage aan het herstelproces van alle leerlingen. Het is dan ook van groot belang dat toelating tot de Loge vanuit het Kompas-leerlingschap met de nodige aandacht en zorgvuldigheid gebeurt.

Onder het tabblad Agenda – Loge staat alle informatie over data, locatie, tijdstip en thema.