Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Waarlijk, de toegang tot alle schatten vind je in jezelf, als je jezelf maar even toestaat de sleutel van de schatkamer vast te houden.

De studiegroepen.

Direct ná de maandelijkse Open Bijeenkomst - dat zijn zondagen van 10.30 tot 12.00 uur - is er gelegenheid om een les te volgen in de School voor Gnostiek. Deze lessen zijn doorlopend en bedoeld voor iedereen die het gnosticisme (of 'gnostiek' zoals het ook wel genoemd wordt) te bestuderen. Wie doen aan zo'n studiegroepje mee? Dat zijn personen die zich geheel vrijblijvend wensen te oriënteren - die worden genoemd: Oriëntalis-leerlingen, én voor personen die als vaste deelnemers wensen mee te doen - die worden genoemd: Fama-leerlingen. Deze lessen vinden plaats in ons kerkgebouwtje in Nijmegen. 

Je blijft Oriëntalis-leerling zolang je dat zelf wenst. Wanneer het voor jou goed voelt om door te groeien naar het Fama-leerlingschap kun je dat gewoon aangeven. Het Fama-leerlingschap duurt ongeveer een jaar. Ná het Fama-leerlingschap kun je doorgroeien naar het Confessio-leerlingschap. Dan wordt je ook toegelaten tot de besloten bijeenkomsten: de Loges. Dat zijn meer ervaringsgerichte ritueel-gnostische bijeenkomsten. De mogelijkheid om door te gaan tot het Confessio-leerlingschap wordt bepaald door het Bestuur van de Orde. Indien het bestuur daartoe die mogelijkheid wil bieden is er een persoonlijk gesprek met de Fama-leerling. De Fama-leerling is geheel vrij om zelf te beslissen om door te gaan of niet.

En ook om misverstanden te voorkomen: op wélk leerlingschaps-niveau je je ook bevindt, je mag er altijd mee stoppen, de Orde gaat daar nooit een discussie over aan. 

Zowel de Oriëntalis- Fama- als Confessio-leerling voldoet een bescheiden maandelijkse contributie van € 20,= In de regel worden er géén meerkosten gerekend. Vrijwillige donaties worden in dankbaarheid aanvaard.

Moeilijk? Niet moeilijk?

De 'School voor Gnostiek' waar de leerling studeert is voor iedereen toegankelijk. De ene leerling is meer rationeel gericht, de andere meer gevoelsmatig. Je hoeft je daar geen zorgen over te maken. De Orde beschikt over mentoren die je eventueel wat persoonlijker kunnen begeleiden.  Het is de Orde er alles aan gelegen om de stof nooit als 'moeilijk' te presenteren. Het is ook niet je intellectuele capaciteit die het belangrjkste is, maar je open zijn van hart. 

 

Onder het tabblad Bijeenkomsten – Studiegroep vindt u meer informatie over de Studiegroep.