Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Gij zult niet eenzaam zijn, mijn vriend. De ledige ogen van de menigten zullen aan u voorbijzien, maar het Almachtige Oog van de Schepper zal u opmerken, zodra uw oog de roep uwer ziel uitzendt.

De Loge.

Maandelijks wordt er een Loge gehouden. Dat is een besloten bijeenkomst voor de Confessio-leerlingen. De Loge is een ritueel-gnostische bijeenkomst waar de persoonlijke ziele-ervaring centraal staat. 

 

 

Onder het tabblad Bijeenkomsten – Loge vindt u meer informatie over onze Loges.