Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Al het oude vernieuwt zich als mijn ziel mij medeneemt op de reis tot haar hoogten.

De Loge.

Maandelijks wordt er een Loge gehouden. Dat is een besloten bijeenkomst voor de Confessio-leerlingen. De Loge is een ritueel-gnostische bijeenkomst waar de persoonlijke ziele-ervaring centraal staat. 

 

 

Onder het tabblad Bijeenkomsten – Loge vindt u meer informatie over onze Loges.