Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

De vrede van Uw ademhaling paart de volheid aan de ledigheid en het niets wordt tot het zijnde, dat zich bekend maakt aan hen, die niet zijn.

Studegroepen zijn volop in ontwikkeling. De váste studiegroep vindt plaats ná elke Open Bijeenkomst is  voor alle Leerlingen toegankelijk.

De 'tussendoor' studiegroepen worden telkens verzorgd al gelang daar behoefte aan is. Meestal zijn het bepaalde thema's die dan nader besproken worden. Het zijn zowel Leerlingen als belangstellenden (niet-leden) die hun vragen daartoe kenbaar kunnen maken.