Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

De oude wilg weende in de regen, hij vond zijn knoesten wanstaltig en bemerkte het kind niet dat schuilde onder zijn bladerdak.

Studegroepen zijn volop in ontwikkeling. De váste studiegroep vindt plaats ná elke Open Bijeenkomst is  voor alle Leerlingen toegankelijk.

De 'tussendoor' studiegroepen worden telkens verzorgd al gelang daar behoefte aan is. Meestal zijn het bepaalde thema's die dan nader besproken worden. Het zijn zowel Leerlingen als belangstellenden (niet-leden) die hun vragen daartoe kenbaar kunnen maken.