Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Leg dagelijks harte bloemen op het altaar van uw ziel, opdat uw Heilige der Heiligen geuren zal van liefde.

Studegroepen zijn volop in ontwikkeling. De váste studiegroep vindt plaats ná elke Open Bijeenkomst is  voor alle Leerlingen toegankelijk.

De 'tussendoor' studiegroepen worden telkens verzorgd al gelang daar behoefte aan is. Meestal zijn het bepaalde thema's die dan nader besproken worden. Het zijn zowel Leerlingen als belangstellenden (niet-leden) die hun vragen daartoe kenbaar kunnen maken.