Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Neem het penseel van uw hunkering en doop het in de kleuren uwer ziel en geef gestalte aan hetgeen gij hoopt.

GNOSTISCHE INTRODUCTIE DAGEN. 

Als je in jezelf een 'spirituele' roeping hoort, als je een nieuwsgierigheid hebt naar religies, naar mystiek, je graag teksten leest uit Oosterse en/of Westerse spirituele tradities, dan heb je schijnbaar niet genoeg aan de materiële wereld.

Voor jou is er dan ook een geestelijke wereld, een wereld waarin je antwoorden zoekt op vragen over de zin van je bestaan; waarom is er zoveel lijden, wat voor zin hebben leven en dood, hoe kan ik met de Bijbel omgaan? Wat is esoterie? Gnosis? Waar vind ik dat terug in de heilige geschriften der mensheid? Kan ik mijn leven geestelijk verdiepen?

De gnostische leer is een verborgen leer. Niet verborgen uit avonturenzucht, maar verborgen omdat ze weinig begrepen wordt. De gnostische leer is er níet om jou te verheffen bóven anderen, of om jou gehoorzaam te maken áán anderen. Ze is een verborgen leer omdat ze zegt dat alles zich ín jou bevindt. Nee, geen meditatie, geen oefeningen en geen geprevel leidt tot dat inzicht, maar een puur beseffen. Gnosis is een besef, een 'hartekennis', een diep innerlijk begrijpen waar je vandaan komt en waar je naar toe gaat. 

De mens in het algemeen zoekt alles buiten zich. Hij beschimpt de andere mens, gaat het lichaam centraal stellen, of een leer, goeroe of wat/wie dan ook. En omdat deze mensen de overgrote meerderheid van ons mensdom vormen, wordt de gnostische leer een verborgen leer genoemd. Omdat ze voor die geesten steeds verborgen blijft,  'ziende zijn zij blind, en horende doof' (Matth. 13:13). 

De Orde van het Klassieke Rozenkruis houdt op gezette tijden daartoe Open Gnostische Introductiedagen. Je bent dan welkom binnen ons Centrum alwaar zich aan de hand van een voordracht en gesprekken zoveel mogelijk duidelijkheid wordt geschapen over de gnostische leringen. 

De eerstvolgende introductiedag staat gepland op zondag 16 januari 2022 om 10.30 uur aan de Kruisbergseweg 60A in Wijchen.  

Er bij zijn? Dan graag even aanmelden alsjeblieft! De introductiedagen zijn gratis en vrijblijvend. Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (ons gebruikelijke adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is momenteel in reparatie).  Of app/bel naar 06-553 007 52.

GNOSTISCHE AVONDCURSUSSEN.

Bij voldoende belangstelling (minimaal 6 aanwezigen) worden er (in Wijchen) avondcursussen verzorgd. Deze zijn in de regel 2 x per maand op vrijdag-avonden of dinsdag-avonden van 19.30 tot max. 22.00 uur. Eén cursus bestaat uit 7 lessen. Kosten hele cursus: € 79,=.  Het boek dat gebruikt wordt is De Elementaire Wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis van Jan van Rijckenborgh, kosten ca. € 20,= bij De Rozenkruis Pers. Interesse? Mail even! Zodra er een groepje ís, dan starten we!

Genezing begint bij heelmaking!

In de Evangeliën horen wij Jezus zeggen: Waar twee of meer in Mijn naam verenigd zijn, daar zal ik verschijnen. Dat 'verenigen' is niet alleen tússen de mensen, maar ook het 'verenigen' van de vele aspecten in jezelf. Zolang er geen eenheid ín jezelf is, is genezing niet eenvoudig. In het Duits klinkt geneeskunde in gnostische zin veel treffender: Heilkunde: de kunst van het heel maken, jezelf heel maken. Dat 'heel' of 'Heil' is het stamwoord van ons 'heilig'. De hele mens is een heilig mens. Het jezelf verenigen met gnostische geestverwanten maakt de weg naar heelmaking in jezelf ook gemakkelijker. Er is dan een verenigd gnostiek krachtveld waar je deel van uitmaakt. Dat werkt heilzaam voor lichaam en geest. Het zich 'in een verenigd krachtveld' richten op de Gnosis is dus ook goed voor je gezondheid! Van dit krachtveld is ook sprake tijdens de Open Bijeenkomsten. 

Voor wie zijn de Klassieke Rozenkruisers?

Voor allen die zich daartoe geroepen voelen. Let wel: hoewel de gnostieke wetenschap in haar teksten soms een niet alledaags taalgebruik hanteert, zijn wij voor iedereen te begrijpen! Wij zijn immers een school, een Geestesschool, en je bent bij ons om te léren en te ervaren! Of je nu alleen lager onderwijs hebt genoten of academisch bent opgeleid, het gaat in de eerste plaats om je zíelepersoonlijkheid die bewust worden mag. 

Je opleidingsniveau doet dus niet ter zake. Wij hebben interesse in elkaar, het gaat er bij ons niet om wat je allemaal wel of niet weet. Je maakt bij ons kennis met de Gnosis, een hartekennis. Alle mogelijke volkeren, bestaand of al eeuwen niet meer bestaand, hebben of hadden gnostieke kennis. Daarom is er tussen al die verschillende gnostieke stromingen nooit ruzie geweest! Van Bogomielen tot Katharen, van Indiase tot Chinese gnostiek, de woorden zijn anders maar waar het om gaat is hetzelfde. 

Wij - de Klassieke Rozenkruisers - werden bekend in het oude Europa in het begin van de Gouden ofwel de 17e eeuw. Een nog oudere wortel gaat terug naar de Katharen die rond de 12e en 13e eeuw in de zuid-Franse gebieden leefden. En als je nóg verder de geschiedenis ingaat kom je in de tijd van Jezus de Christus.  Versluierd in de Evangeliën vind je dat terug. Wat opener - en daarmee iets mysterieuzer -  vind je dat terug in onder andere het Thomas Evangelie. 

Kortom: als Leerling van de Klassieke Rozenkruisers ga je veel leren, ervaren en ontdekken. Je kijk op je leven raakt verdiept. Leven en dood worden besproken zoals de eeuwenoude gnostieke tradities dat uitleggen. Kom gerust eens op een Introductiedag. Vrijheid van denken staat bij ons hoog in het vaandel. Welkom!

 

 

 

Onder het tabblad Bijeenkomsten – Open Bijeenkomst vindt u meer informatie over onze Open Bijeenkomsten.