Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Ruk het onkruid uit de tuin van het verleden, zodat de bloemen in de tuin van de toekomst niet verstrikt worden.

Op iedere 1e zondagochtend van de maand, m.u.v. de maand augustus, organiseert De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis een voor iedereen toegankelijke Open Bijeenkomst. Alle belangstellenden en leerlingen van de Orde zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

De Open Bijeenkomsten staan altijd in het teken van een Gnostiek thema. In het eerste deel van de ochtend wordt dit thema gepresenteerd in een voordracht. Daarna kunnen de aanwezigen met elkaar van gedachten wisselen over het thema, vragen stellen of desgewenst alleen luisteren.

De setting van de Open Bijeenkomsten is heel open en toegankelijk. Die is vooral bedoeld om een ontmoeting mogelijk te maken tussen de aanwezige leerlingen van de Orde en iedere belangstellende, vanuit welke achtergrond dan ook. Vanzelfsprekend staat wederzijds respect voor ieders inbreng voorop.

De Open Bijeenkomsten zijn geheel kosteloos, aanmelden hiervoor is niet nodig. Belangstellenden die vaker naar de Open Bijeenkomsten willen komen, en/of op de hoogte willen blijven van de overige activiteiten van de Orde, kunnen zich per e-mail aanmelden voor de berichtgevingen (uit privacyoverwegingen zijn namen en e-mailadressen niet zichtbaar voor anderen).


Onder het tabblad Agenda – Open Bijeenkomst staat alle informatie over data, locatie, tijdstip en thema.