Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Gij zult niet eenzaam zijn, mijn vriend. De ledige ogen van de menigten zullen aan u voorbijzien, maar het Almachtige Oog van de Schepper zal u opmerken, zodra uw oog de roep uwer ziel uitzendt.

DE OPEN BIJEENKOMSTEN worden tot nader order niet meer aangeboden.

Wel worden er gnostische cursussen verzorgd van 7 lessen (avonden).

Heeftt u vragen, bel of mail gerust!