Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Open Bijeenkomst

Kom naar de Open Bijeenkomst!

Op elke 1e zondagochtend van de maand om 10.30 uur organiseert de Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis een voor iedereen toegankelijke Open Bijeenkomst, kosteloos en vrijblijvend!  Voel je altijd van harte welkom!  De eerstvolgende Open Bijeenkomst is op zondag 4 OKTOBER 2020 om 10.30 uur aan de Prof. Cornelissenstraat 306 in Nijmegen (gebouw kerk Remonstr. Broederschap).

Thema: het levenspad van de Rozenkruiser. Het is goed mythe en dagelijkse realiteit van elkaar te onderscheiden. In de loop der lange eeuwen zijn stromingen zoals de Vrijmetselarij en Rozenkruisers, behoorlijk gemyhologiseerd. Sommige organisaties houden die mythische sluier met opzet hoog, teneinde hun werk als het ware 'spannend' voor de buitenwereld te houden en daarmee aantrekkelijker. Een ware Geestes- of Mysterieschool echter kán mythisch overkomen maar vertegenwoordigt een heldere waarheid. En zij zal geen mythische sluier ophouden maar elke bezoeker uit willen leggen wat 'de Weg ten Leven' inhoudt.  

Wij gaan daar op zondag 4 oktober over praten. Het thema maakt deel uit van de Open Bijeenkomst

Corona veilig! Let wel: zolang wij maatschappelijk door RIVM maatregelen gestuurd worden, houden wij daar rekening mee waarvoor we begrip vragen. Bij de ingang staat zowel handgel als een voorraad mondkapjes. Voel je vrij om daar gebruik van te maken. 

Let wel: de Open Bijeenkomst van zondag 6 december 2020 is om 14.00 uur!!

Genezing begint bij heelmaking!

In de Evangeliën horen wij Jezus zeggen: Waar twee of meer in Mijn naam verenigd zijn, daar zal ik verschijnen. Dat 'verenigen' is niet alleen tússen de mensen, maar ook het 'verenigen' van de vele aspecten in jezelf. Zolang er geen eenheid ín jezelf is, is genezing niet eenvoudig. In het Duits klinkt geneeskunde in gnostische zin veel treffender: Heilkunde: de kunst van het heel maken, jezelf heel maken. Dat 'heel' of Heil' is het stamwoord van ons 'heilig'. De hele mens is een heilig mens. Het jezelf verenigen met gnostische geestverwanten maakt de weg naar heelmaking in jezelf ook gemakkelijker. Er is dan een verenigd gnostiek krachtveld waar je deel van uitmaakt. Dat werkt heilzaam voor lichaam en geest. Het zich 'in een verenigd krachtveld' richten op de Gnosis is dus ook goed voor je gezondheid! Van dit krachtveld is ook sprake tijdens de Open Bijeenkomsten, vandaar ook een klein rituaal.

Voor wie zijn de Klassieke Rozenkruisers?

Voor allen die zich daartoe geroepen voelen. Let wel: hoewel de gnostieke wetenschap in haar teksten soms een niet alledaags taalgebruik hanteert, zijn wij voor iedereen te begrijpen! Wij zijn immers een school, een Geestesschool, en je bent bij ons om te léren en te ervaren! Of je nu alleen lager onderwijs hebt genoten of academisch bent opgeleid, het gaat in de eerste plaats om je zíelepersoonlijkheid die bewust worden mag. 

Je opleidingsniveau doet dus niet ter zake. Wij hebben interesse in elkaar, het gaat er bij ons niet om wat je allemaal wel of niet weet. Je maakt bij ons kennis met de Gnosis, een hartekennis. Alle mogelijke volkeren, bestaand of al eeuwen niet meer bestaand, hebben of hadden gnostieke kennis. Daarom is er tussen al die verschillende gnostieke stromingen nooit ruzie geweest! Van Bogomielen tot Katharen, van Indiase tot Chinese gnostiek, de woorden zijn anders maar waar het om gaat is hetzelfde. 

Wij - de Klassieke Rozenkruisers - werden bekend in het oude Europa in het begin van de Gouden ofwel de 17e eeuw. Een nog oudere wortel gaat terug naar de Katharen die rond de 12e en 13e eeuw in de zuid-Franse gebieden leefden. En als je nóg verder de geschiedenis ingaat kom je in de tijd van Jezus de Christus.  Versluierd in de Evangeliën vind je dat terug. Wat opener - en daarmee iets mysterieuzer -  vind je dat terug in onder andere het Thomas Evangelie. 

Kortom: als Leerling van de Klassieke Rozenkruisers ga je veel leren, ervaren en ontdekken. Je kijk op je leven en op hét leven raakt verdiept. Leven en dood worden besproken, zoals de eeuwenoude gnostieke tradities dat uitleggen. Kom gerust eens langs om kennis te maken. Vrijheid van denken staat bij ons hoog in het vaandel. Welkom!

 

 

 

Onder het tabblad Bijeenkomsten – Open Bijeenkomst vindt u meer informatie over onze Open Bijeenkomsten.