Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Studiegroep

Zoals de naam al enigszins aangeeft is een Studiegroep een vorm van samenkomst waarbij aan de Fama-leerlingen (zie voor nadere toelichting Organisatie – Leerlingen), in een kleine en persoonlijke setting, de beginselen van de Universele Wijsbegeerte wordt aangereikt naar vorm en inhoud van de Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis.

Deze vorm en inhoud, die we niet als alwetend en zaligmakend willen uitdragen, is gebaseerd op informatie van voorgaande Gnostieke Geestesscholen. Wij noemen met name de 'Broederschap der lofwaardige orde van het Rozekruis', welke haar oorsprong vindt in de 17e eeuw. Daarnaast zijn vorm en inhoud gebaseerd op kennis verkregen uit innerlijke bronnen en waarnemingen van de leerlingen van de Orde.

De scholingsweg die de Orde aanreikt kan beschouwd worden als een routekaart terug naar de Bron van ons bestaan. Het is een scholingsweg om het Drievoudige Mysterie van alle tijden en plaatsen te ontdekken, te ondergaan en te voltrekken. Het Drievoudige Mysterie als aanduiding van een groots en genadevol herstelproces dat in iedere oprechte en volhardende leerling gerealiseerd kan worden.

Een Studiegroep gaat van start wanneer zich een nieuwe groep van Fama-leerlingen heeft gevormd. Bij de start van een Studiegroep wordt er ook gekeken of er een Mentor gekoppeld kan worden aan de Fama-leerling.

Om onwenselijke reistijden te voorkomen komt een Studiegroep meestal bijeen aansluitend aan een Open Zondags-bijeenkomst.

Onder het tabblad Agenda – Studiegroep staat alle informatie over data, locatie en tijdstip.