Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Zevengroep

Op iedere 3e zondagochtend van de maand, m.u.v. de maand augustus, komen de daartoe uitgenodigde Confessio-leerlingen (zie voor nadere toelichting Organisatie – Leerlingen) van De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis samen in een Zevengroep. Een Zevengroep kan, anders dan de naam wellicht doet vermoeden, uit meer of minder dan zeven leden bestaan.

De zeven staat voor de zevenvoudige manifestatie van het Gnostieke krachtveld. Dit krachtveld is een poort naar de Bron van ons bestaan. Het wordt ook omschreven als ‘ark’ of ‘lichtvoertuig’. Binnen een Zevengroep arbeiden de Confessio-leerlingen verder aan de opbouw van dit krachtveld. Ook hier aan de hand van, veelal door leerlingen zelf geschreven, Gnostiek inhoudelijke teksten.

Een Zevengroep opereert geheel zelfstandig zonder vastomlijnde richtlijnen. Ze wordt niet of slechts weinig besproken op de bestuurs- en ledenvergaderingen. Niet vanuit misplaatste mystiek of geheimzinnigheid, maar omdat zij zo rein, ongebonden en gericht mogelijk haar arbeid aan de verdere opbouw en het onderhoud aan het krachtveld kan verzorgen. Een opbouw die op enig moment de grenzen van het concrete verruilt voor het grenzeloze abstracte.

Onder het tabblad Agenda – Zevengroep staat alle informatie over data en tijdstip.