Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Neem het penseel van uw hunkering en doop het in de kleuren uwer ziel en geef gestalte aan hetgeen gij hoopt.

Op iedere 3e zondagochtend van de maand, m.u.v. de maand augustus, komen de daartoe uitgenodigde Confessio-leerlingen (zie voor nadere toelichting Organisatie – Leerlingen) van De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis samen in een Zevengroep. Een Zevengroep kan, anders dan de naam wellicht doet vermoeden, uit meer of minder dan zeven leden bestaan.

De data voor de komende periode zijn:

  • zondag 20 oktober 2019
  • zondag 17 november 2019
  • zondag 15 december 2019
  • zondag 19 januari 2020
  • zondag 16 februari 2020
  • zondag 15 februari 2020

De eerstvolgende Zevengroep is op zondag 20 oktober 2019 van 10.15 uur tot 12.15 uur. Vanaf 10.00 uur zijn alle daartoe uitgenodigde Confessio-leerlingen van harte welkom op de voor hen bekende locatie.

Onder het tabblad Bijeenkomsten – Zevengroep vindt u meer informatie over de Zevengroep.