Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Mijn zelf zit aan de oevers van de levenszee, wachtend op de boot van de ziel.

Op iedere 3e zondagochtend van de maand, m.u.v. de maand augustus, komen de daartoe uitgenodigde Confessio-leerlingen (zie voor nadere toelichting Organisatie – Leerlingen) van De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis samen in een Zevengroep. Een Zevengroep kan, anders dan de naam wellicht doet vermoeden, uit meer of minder dan zeven leden bestaan.

De data voor de komende periode zijn:

  • zondag 20 september 2020
  • zondag 18 oktober 2020
  • zondag 15 november 2020
  • zondag 20 december 2020
  • zondag 17 januari 2021

De eerstvolgende Zevengroep is op zondag 20 september 2020 van 10.15 uur tot 12.15 uur. Vanaf 10.00 uur zijn alle daartoe uitgenodigde Confessio-leerlingen van harte welkom op de voor hen bekende locatie.

Onder het tabblad Bijeenkomsten – Zevengroep vindt u meer informatie over de Zevengroep.