Wij bedoelen hiermee de laatste stap die u zou kunnen nemen voor eventuele toetreding. Néémt u namelijk die stap, dan betekent dat ook de eerste stap tot een nieuw leven waarin u deelgenoot zal zijn van een vibratieveld die misschien al een oneindig aantal eeuwen op u wacht. Of waar u lang geleden misschien ook al deelgenoot van was en waarmee u nu weer verder gaat, wie zal het zeggen?

Het verdient aanbeveling om –indien u zich geroepen voelt uw gevoelens om te zetten in daden- uzelf goed te oriënteren op de volledige tekst van deze site. Eventueel oriënteert u zich ook met behulp van een of meer boeken of boekjes die wij hebben genoemd in de literatuurlijst. Besluit u om daarna verder te gaan, dan vraagt u –uiteraard geheel vrijblijvend- de Kennismakingsbrief aan die u de verdere procedure uiteenzet. Deze Kennismakingsbrief dient u met uw onverdeelde aandacht goed te bestuderen; neemt u daarvoor de tijd opdat haar woorden en bedoelingen voor u een levende waarheid mogen vormen.

Bij de Kennismakingsbrief vindt u tevens een formulier waarmee u zich kunt inschrijven als Esoterisch Student van de Orde.

Indien uw inschrijving wordt geaccepteerd verbindt u zich vervolgens voor één jaar als Esoterisch student aan onze Orde. Indien u tijdens dat jaar de lessen van de Orde serieus in u opneemt door het bijwonen van de Loge- of andere (studie)bijeenkomsten en u tevens de geestelijke uitgangspunten van de Orde met hun praktische kanten onderschrijft, dan kunt u daarna de inwijding aanvragen waarvan wij hopen dat het voor u de Weg verder opent om de ‘vaste spijs’ in u op te nemen.


Als Esoterisch student komt u in aanraking met de uitgebreide en diepgaande wijsbegeerte van de Rozenkruisers, het Hermetisme, de Gnostiek en de geheimen van de Kabbalah. Maar het kan zijn dat u zich tijdens het Proefleerlingschap nogal geconfronteerd voelt met uitgangspunten waarmee u zich moeilijk kunt verenigen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat –ondanks uw redelijke oriëntatie op de westerse esoterie- uw gehechtheid aan bepaalde leerstellingen, misschien uit de oosterse of uit de westerse cultuur, groter blijkt dan u dacht. Misschien wordt aan u uitgelegd dat de toepassing van sommige van die leerstellingen of handelingen die daaruit voortvloeien voor u eerder de weg blokkeren dan dat ze de weg voor u openen, althans, de weg die de Rozenkruiserstraditie voor u wil aanwijzen! Mocht u niettemin voor deze leerstellingen blijven kiezen, dan respecteren wij dat uiteraard ten volle, doch raden u dan toch aan om na het jaar van het Proefleerlingschap eerst uzelf nog beter te beraden op hetgeen u tijdens dat jaar geleerd heeft. Misschien dat later dan onze poort opnieuw voor u geopend kan worden zodat u zonder de last van overbodige bagage de Weg beter kunt vervolgen.

Bent u of was u reeds lid van een Rozekruisers-organisatie?

U behoeft door uw intrede in onze Orde uw huidige organisatie niet te verlaten. Ons Werk bestaat uit studie in de stilte en wij beschouwen ons Ordelid als een mede-Lichtdrager met wie wij de heilzame vibraties van het gnosisveld delen. Debatten, strijdvaardige meningen en polemieken binnen onze Orde over andere organisaties zult u bij ons dan ook niet aantreffen.

Moge Vrede Met U Zijn.